Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin

Varastossa
Toimitusaika: 8 päivä(ä)

Kuvaus

Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, joka kuvaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti eläinavusteista työskentelyprosessia, alan historiaa, työn hyvinvointitekijöitä sekä vaatimuksia. Kirja sisältää lähemmäs sata, koiran kanssa toteutettavaa, toiminnallista harjoitusta sekä vinkkejä erilaisista tavoista harjoitusten soveltamiseen. Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toiminnassa tapahtuvia taitoja, parantaa toimintavalmiuksia sekä edistää toimintakokonaisuuksien hallintaa asiakkaan omassa arjessa.


Eläinavusteisella interventiolla vaikutetaan yksilön tai ryhmän hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Keskeisenä tavoitteena interventiossa on aikaansaada myönteisiä vaikutuksia, jotka edesauttavat asiakkaan terveydentilaa. Työskentelymuodon yhtenä keskeisenä toiminnallisena menetelmänä hyödynnetään eläintä, joka toimii tilanteessa ammattihenkilön työparina. Eläinavusteinen työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja dokumentoitua sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisen toteuttamaa työtä, jossa huomioidaan kaikkien osapuolten kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Kirjoittajasta


Eeva Kahilaniemi

Kirjoittaja on toimintaterapeutti (AMK) ja yhteisöpedagogi (AMK) sekä eläintenhoitaja (eläintenkouluttaja at). Hän on kouluttautunut muun muassa kasvatus- ja kuntoutuskoiraohjaajaksi sekä eläinavusteiseksi valmentajaksi. Eeva on tehnyt pitkän uran yrittäjänä ja kehittänyt omaa liiketoimintaansa erilaisissa yrittäjyyden ammatillisissa ja täydennyskoulutuksissa. Eeva työskentelee yrittäjänä monialaisessa Voimatassu -yrityksessään, joka tuottaa kuntoutus- ja sosiaalipalveluita, koulutuksia sekä kehittää ja myy Green Care alan tuotteita. Toimintaterapiapalveluita Eeva tuottaa yksityisenä ammatinharjoittajana.


Eläinten ja luontoympäristön yhdistäminen kuntoutustyöhön on ollut Eevalla vuosien haave. Eläimen läsnäololla, luonnolla ja maaseutumiljööllä on keskeinen merkityksensä asiakkaan hyvinvoinnissa sekä kuntoutusprosessissa. Tavoite löytää ihmisten arkeen mielekästä sekä tarkoituksenmukaista toimintaa haastaa Eevaa eteenpäin. Usko ”aitoon ja alkuperäiseen” ja tämän vaikuttavuuteen on työn perimmäinen ajatus. Tätä kautta luontoyhteys, eläimet sekä hyvinvointi ovat saaneet tärkeän roolin myös Eevan henkilökohtaisessa elämässä. Eevan monipuolinen työhistoria antaa perspektiiviä kirjan sisällölle sekä ammatilliselle työotteelle. Hän on vuosien saatossa työskennellyt niin erityisnuorten, lasten kuin vanhus- ja vammaistyön parissa. Tällä hetkellä pääasiallista kohderyhmää ovat lapset, nuoret ja perheet, mutta Eeva tekee töitä myös aikuisasiakkaiden parissa. Erilaiset kuntoutusta tarvitsevat asiakasryhmät ovat jättäneet oman jälkensä toiminnalliseen ja asiakkaan toimintakykyä tukevaan ideologiaan.


Tällä hetkellä Eevan kotoa löytyy viralliset kasvatus- ja kuntoututuskoirat, lapinporokoira Valma sekä labradorinnoutajamix Ruu, jotka molemmat ovat suorittanut Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuuskokeen sekä työnäytön. Pihapiirissä asustaa myös lampaita ja kanoja, jotka ovat osaltaan mukana asiakastyössä muun muassa lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan osalta.Eläinavusteinen interventio asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin 2022


Teksti ja kaaviokuvat: Eeva Kahilaniemi Valokuvat: Jaakko Kahilaniemi Ulkoasu, kuvitukset ja taitto: Outi Vihlman (2016) Kirjan päivitys/taitto Kirsi Eerikkilä (2021)

Kustantaja: Eeva Kahilaniemi/ Voimatassu Ky

Paino: Nekapaino, Tampere


ISBN 978-952-94-2842-7


Kirja on B5 kokoinen kierresidontainen neliväriteos. Kirjassa on noin 200 sivua.